Het ontstaan van ons initiatief
Vanaf het voorjaar van 2018 is een werkgroep van enthousiaste bewoners van de gemeente De Wolden geregeld bij elkaar gekomen om plannen te maken voor ‘een soort creatieve broedplaats, een plek waar mensen samen mooie dingen kunnen maken’. We vroegen ons af of zoiets in een dorp als Zuidwolde levensvatbaar zou kunnen zijn.

Om daar achter te komen zijn we gaan kijken bij de Hobbywerkplaats Sint Nyk, in Sint Nicolaasga (3300 inwoners). Het bleek een succesvol bewonersinitiatief dat al sinds 1990 bestaat, opgezet voor en door bewoners. ‘Eigenaarschap’ van bewoners en ‘leren van elkaar’ waren hier belangrijke succesfactoren.

In de loop van 2018 hebben we gesprekken gevoerd met allerlei lokale partijen en instellingen om onze ideeën voor te leggen: de gemeente, het Tonckenshuis en Zantingehof (woon/zorgvoorzieningen voor ouderen), Waringin (een beschermde woonvorm voor mensen met een psychische beperking), Stichting Welzijn de Wolden, Dorpsbelangen en de Boerhoorn (dorpshuis) en het Cultureel platform.

Onze plannen werden heel goed ontvangen en er werd overal met ons meegedacht. Dat gebeurde ook in gesprekken met buren, vrienden en kennissen in het dorp als we hen van onze plannen vertelden. Er kwamen spontaan toezeggingen voor deelname en voor vrijwilligerswerk als de Hooge Hoed eenmaal gerealiseerd zal zijn.

Vanaf juni 2018 zijn we in onderhandeling met de verhuurder van een pand waar we onze plannen mogelijk zullen kunnen realiseren.

Om onze plannen aan de praktijk te toetsen zijn we met de werkgroep op bezoek gegaan bij Stichting Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in Nuenen. Dit initiatief bestaat al ruim 20 jaar, met inmiddels 456 betalende deelnemers. Er zijn diverse werkruimtes en 18 verschillende activiteiten. We zagen een levendige en bloeiende organisatie, die door de vrijwillige inzet van een grote groep deelnemers en vrijwilligers werd ‘gedragen’. Het bezoek leverde ons veel praktische tips en informatie en ook de overtuiging dat we met de Hooge Hoed op de goede weg zijn.

Bezoek aan de dorpswerkplaats in Nuenen! September 2018

Sjoerd Reinstra

Voorzitter

Robin Steenbergen

Website beheer

Jos Voppen

Secretaris

Gabrielle Heimans

Secretaris

Herman van Kampen

Lid

Gebruik maken van gebruikte en milieuvriendelijke bouwmaterialen!
Bankieren bij een duurzame bank!
Energiegebruik zo laag mogelijk houden om uiteindelijk energieneutraal te worden!
Gebruik maken van duurzaam opgewekte elektriciteit!